Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thường Niên VII - Năm A - 19/2/23

 1. Thứ Tư Lễ Tro, ngày 22/2 có 5 Lễ: cho tiếng Anh la 8g sáng, 9g sáng và 7g tối, cho tiếng Việt là 10g30 sáng và 5g15 chiều. Anh chị em từ 18 đến đầu 60 tuổi xin lưu ý giữ chay kiêng thịt trong ngày chay thánh.
 2. Để khai mạc tháng năm, tháng kính Đức Mẹ, tiếp sau là ngày của Hiền Mẫu, giáo xứ kêu gọi tinh thần sốt sắng của các phụ huynh cho các em thiếu nhi tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt của Giáo Xứ trong đội Dâng Hoa như mọi năm. Năm nay dự trù sẽ tổ chức một đội Dâng Hoa khoảng 100 em từ lớp 2 đến lớp 7.
  • Xin quý phụ huynh hưởng ứng và tiếp tay với Giáo Xứ cho phép con em gia nhập trong sinh hoạt đạo đức và ý nghĩa này.
  • Xin ghi danh với GV các lớp Giáo Lý bắt đầu vào Chúa Nhật, ngày 12/2.
  • Thời gian tập sẽ vào các ngày trong dịp nghỉ Spring Break vào tháng Ba (6pm-8pm)
 3. Lớp Học Hiểu và Sống Đạo, phần 2: sẽ được tiếp tục vào thứ Ba, 21/2 tới đây, lúc 7:30 tối.
 4. Giấy khai thuế 2022 và Project Advance đã có sẵn tại cuối nhà thờ.
 5. Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 20/2, nhân ngày quốc tế gia đình. Lễ 8g sáng vẫn bình thường.
 6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.
 7. Lịch Công giáo tiếng Việt: đã có ở cuối nhà thờ.
 8. Sách Lời Chúa: cho tháng 1 đến tháng 6 đã có tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 17/2 lúc 7g Tối

 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho Giáo hội hoàn cầu và hòa bình thế giới do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.
 • Cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Giuse, Phê-rô, Maria và Vincente do 1 G/đ xin.
 • Lễ giỗ cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Suy do Tuyên Đỗ xin.
 • Cầu cho 3 LH Maria, Gia-cô-bê, Isave, Anna và Ta-đê-ô do G/đ Đạt Thúy xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Nguyễn Trung Tín và LH Nguyễn Văn Phẩm do 1 g/đ xin.
 • Cầu cho 1 Bệnh nhân sớm bình phục do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho các LH trong gia đình do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho con có việc làm do 1 g/đ xin.
 • Cầu cho cháu mau hết bệnh do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.  Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp  do Ông Phương xin.
 • Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục do 1G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Xin lễ như ý chỉ do Teresa Phạm xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh Giuse do chị Đức xin.
 • Cầu cho G/đ con được ơn như ý Chúa.
 • Cầu cho Lh Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.
 • Cầu cho Cha mau khỏi bệnh.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho Lh Phi-lip-phê.
 • Cầu cho Lh Maria Trần Thị Râng do Chi Phạm xin.
 • Cầu cho 5 Lh Anna và Lh Caloro.
 • Cầu cho Lh Phê-rô, Teresa, và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu bình an cho G/đ.  Xin lễ như ý chỉ.  Cầu cho các con ngoan ngoãn do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse.  Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Cầu cho Lh Elizabeth Nguyễn THị Hiếu mới qua đời tại Vn do Ô/b Cố Luân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH cha mẹ là Phanxico Xavie, Anna, Roco và Teresa do a/c Tuyết Nam xin.
 •  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các ca viên và gia đình do ca đoàn Xin Vâng xin.

Thứ Bảy ngày 18/2 lúc 7g Tối

 • Cầu cho mẹ là Lh Maria Nguyễn Thị Lan vừa qua đời tại VN.  Và cầu cho cha là Lh Phao-lô Nguyễn Văn Thâm do Trầm, Hưng và 2 cháu xin.
 • Cầu cho LH cụ bà Anna Nguyễn Thị Lập vừa qua đời tại VN, LH ông Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự vừa mới qua đời do Vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH ô/b ngoại là Maria và Giuse.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên cùng những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho người thân trong gia đình do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH cha chố Dunstan
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Hiếu – Trang xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho chuyến đi bình an và cầu cho các LH qua đời tại trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
 • Lễ giỗ 9 năm cầu cho mẹ là Lh Catarina.  Và cầu cho ô/b ngoại là Lh Maria và Giuse do con Phúc xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh, các Lh tiên nhân và các đẳng LH do G/đ Thanh Mỹ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse.  Cầu bình an cho gia đình.  Cầu cho các đẳng LH Do 1 g/đ xin.
 • Cầu cho các Lh linh mục, tổ tiên, các ân nhân và các đẳng LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho Lh Phê-rô Can và Lh Rosa Thìn do bà Nối xin.
 • Cầu cho Lh Phê-rô Phít và Phê-rô Chánh do anh Hướng xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh Đominico Võ Phước Mười và Maria Lê Thị Trâm do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do a/c Tuyết Nam xin.

Chúa Nhật ngày 19/2 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho Lh Maria Cao Thị Tuyết mới qua đời tại Mỹ do:
  • Ô/B Ngọc Anh và các con cháu xin.Phương Liên và Đắc Khang xin.
  • Ô/b Nguyễn Tài và Ô/b Phạm Tiến xin.
 • Lễ giỗ 2 năm. Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Cầu bình an cho gđ các con các cháu. Lễ giỗ, Cầu cho LH bố Anton Nguyễn Văn Thử và Nguyễn Văn Sinh do Tài-Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Đinh Huy Tự do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên cùng những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Lorenso và các đẳng LH do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các LH qua đời trong trận động đất và các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do cô Tuyết xin.
 • Xin lễ như ý chỉ
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu bình an cho G/đ, cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Giuse, Phê-rô, Maria và Vincente và các đẳng LH do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Trương Bửu Diệp cầu bình an cho G/đ do cô Ý xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.  Cầu cho Lh Đaminh Hồ Phó, Lh Phê-rô Hồ Trắng và Lh Bùi Thị Trân.do 1 G/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho Lh Teresa, Martino, Phanxico Xavie và các đẳng Lh do chị Bính xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Liên xin.
 • Cầu cho 2 L/h Phê-rô do bà Nguyễn Thị Thiết xin.
 •  Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse.  Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho các LH nơi luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.

Chúa Nhật ngày 19/2 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Xin lễ như ý chỉ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các đẳng L/h do G/đ Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
 • Cầu cho LH Paulo Lê Văn Hầu và Maria Vũ Mộng Vân do a/c Hùng – Hiền xin.
 • Xin lễ như ý chỉ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram