Category: Chúa Nhật

October 11, 2020
Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A

Tin mừng Mt 22: 1-14: Ăn năn hoán cải, thực lòng sám hối trở về cùng Chúa, đó chính là chiếc áo cưới Thiên Chúa đòi chúng ta khi chúng ta bước vào Bàn Tiệc của Ngài  Khi giảng dạy ở trong Đền Thờ, Chúa Giêsu thường bị các thượng tế và kỳ mục trong […]

Xem Thêm
October 4, 2020
Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A

Lời Chúa : Mt 21, 33-43 Với dụ ngôn những người tá điền sát nhân, Chúa Giêsu duyệt lại tất cả lịch sử của dân Do thái, thái độ ương ngạnh và tàn bạo của họ đối với Chúa, Đấng đã yêu thương và ban cho họ mọi ơn lành, đã xem họ như con […]

Xem Thêm
September 27, 2020
Chúa Nhật tuần XXVI thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 21,28-32 Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao […]

Xem Thêm
September 20, 2020
Chúa Nhật tuần XXV thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 20,1-16a Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ? ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn […]

Xem Thêm
September 13, 2020
Chúa Nhật tuần XXIV thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 18,21-35 Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến […]

Xem Thêm
September 6, 2020
Chúa Nhật tuần XXII thường niên, năm A

TIN MỪNG : Mt 18,15-20 Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một […]

Xem Thêm
1 16 17 18

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram