Category: Uncategorized @vi

July 16, 2021
Hướng dẫn cách đăng ký trang mạng Formed.org

Càng tìm hiểu về Chúa, càng yêu mến Ngài, từ đó sẽ sống bình an hạnh phúc.  Giáo xứ mời gọi các gia đình cùng tìm hiểu và học với Đức Giêsu qua trang mạng tiếng Anh: Formed.org, bắtđầu từ cuối tuần này ngày 17/07. Trang mạng này đã được hơn 500 giáo xứ đang sử dụng rộng […]

Xem Thêm
July 7, 2021
Nhanh Chóng Đi Đến Kết Luận Khi Chưa Có Đủ Dữ Kiện Về Vấn Đề Trường Nội Trú Dân Bản Địa

Ottawa, Ontario, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Đôi nét về tổ chức phụ nữ REAL tại Canada Từ REAL là một từ viết tắt từ 4 chữ R, E, A, và L (Realistic: Thực tế, Equal: Bình Đẳng, Active: Hoạt động, và Life: sự sống). Tên của tổ chức REAL xác định mục tiêu […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram